สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นกู้

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ