วัตถุประสงค์การยื่นกู้

สนใจขอสินเชื่อ
ซื้อที่ดินและอาคารหรือห้องชุด
ปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
ไถ่ถอนจำนอง
ต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคาร
ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
สินเชื่อนโยบายภาครัฐ
กู้เพิ่ม
ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
สินเชื่อผู้ประกอบการ
สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ