( ธนาคารจะติดต่อกลับลูกค้าโดยเร็วที่สุดค่ะ ลูกค้าสามารถซื้อสลากฯได้ทาง GHB ALL หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ
สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มี GHB ALL สามารถดาวน์โหลด พร้อมเปิดใช้งานและเปิดบัญชีสลากได้ที่สาขาทั่วประเทศ )

กลับสู่หน้าเริ่มต้น